De meeste Surinamers maken vóór de jaarwisseling een kaseri watra om het lichaam te reinigen. Deze mensen willen het nieuwe jaar namelijk schoon (rein) tegemoet treden.
 
Voor het maken van dit bad heb je volgende ingredienten nodig:
 
- essences van eigen voorkeur b.v amandel, peer, ananas
-florida water en pompea
-bloemen naar voorkeur b.v. rozen etc
-een witte kaars
-een kalebas
 
Reinig je badkamer, prapi (een schone teil mag ook), je kalebas ook, en was de bloemen met een beetje koud water.
Steek de kaars aan eer je begint met het bad, de kaars symboliseert de levensbron.
 
Doe warm water in de prapi of teil en meng daarna de andere ingredienten door het water. Als de kaseriwatra gereed is, lees je bijv. een tekst uit de bijbel die jou aanspreekt, en vraag je aan Anana Keduama Keduampo (God) om de watra te zegenen. De Mama fu doti (moederaarde) je Kra (=ziel) je Dyodyo (=ondersteuner van je ziel en beschermengel)en de Komfo's (=voourouders)van moeders- en vaders kant vraag je om bijstand.
 
Onderga het bad met geduld, al pratend met jezelf en jezelf al het beste toewensend in het nieuwe jaar. (Ik zelf vraag dan ook om bijstand bij de op mijn weg liggende beproevingen en om vergiffenis voor de gemaakte en de nog te maken misstappen)
Kinderen worden meestal voor 18.00 uur gebaad met deze watra.
 
Bron: kulturu waaier - Radio Stanvaste